Tilaa uutiskirje saat 5% alennuksen normaalihintaisita tuotteista!
Tilaa uutiskirje saat 5% alennuksen normaalihintaisita tuotteista!

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisteriseloste

Toukokuun 25. päivästä 2018 alkaen henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Eu:n yleistä tietosuoja-asetusta.

1.1. REKISTERIN PITÄJÄ

Kenkä- ja Laukkuliike Styrman Ky
Ilvolankatu 3
74100 Iisalmi, Finland

1.2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA

Kenkä- ja Laukkuliike Styrman Ky
y-tunnus 2226568-3
Ilvolankatu 3
74100 Iisalmi, Finland

1.3. REKISTERIN NIMI

Kenkä- ja Laukkuliike Styrman Ky:n verkkokaupan Kenkäliike.fi:n käyttäjärekisteri

1.4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Kenkä- ja Laukkuliike Styrman Ky:n verkkokaupan Kenkäliike.fi käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon, sekä palvelun edellyttämien yhteydeottojen mahdollistamiseen. Verkkokauppaan rekisteröityneiden asiakkaiden tilausten toimittamiseen, asiakassuhteiden ylläpitoon ja palvelun kehittämiseen, raportointiin, analysointiin ja markkinointiin. Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin.

Käytämme Klarnaa kaupan ostotapahtuman (check-out) tarjoajana. Tämä tarkoittaa sitä, että saatamme siirtää henkilötietojasi yhteys- ja tilaustietojen muodossa Klarnalle, kun kaupan ostotapahtuma on ladattu, jotta Klarna voi hallinnoida ostostasi. Siirrettyjä henkilötietojasi käsitellään Klarnan oman tietosuojailmoituksen mukaisesti.

1.5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten

  • nimi (etunimi, sukunimi)
  • osoite (katuosoite, postinumero, postitoimipaikka)
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite

1.6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterinpitäjä rekisteröi Kenkäliike.fi verkkokaupan käyttäjistä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään. Emme rekisteröi asiakkiden hekilötunnuksia, ne eivät tule ollenkaan kenkäliike.fi rekisterin pitäjälle näkyville.

1.7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja luovutetaan yrityksen ulkopuolelle ainostaan niiltä osin, kuin tilausten toimittaminen ja tekiset ratkaisut sitä vaativat. Ei säännömukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

1.8. EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Palvelussa käytetään evästeitä. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään palveluiden tehokkuuden ja käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi. Käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö muuttamalla käyttämänsä selaimen asetuksia. Tallentuneet evästeet voi halutessan poistaa. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin rekisterinpitäjän tarjoamien internetpalveluiden toimivuudelle, emmekä takaa palveluiden toimivuutta ellei evästetoiminnallisuus ole käytössä. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja hyödynnetään viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa.

1.9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Kenkäliike.fi verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla.

Sähköiseen järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Asiakkaan nimi, osoite ja tietoja tilatuista tuotteista säilytetään myös paperisena 2 (kahden) kk ajan tilauspäivämäärästä siltä varalta, että sähköisessä järjestelmässä on häiriö, mikä estää järjestelmän käytön. Paperilla tiedot säilytetään rekisterin pitäjän tiloissa kansioissa ja niihin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Paperiset tiedot hävitetään asianmukaisessa laitoksessa polttamalla 2 (kahden) kk jälkeen tilauksen tekemisestä.

Mikäli asiakkaalle hyvitetään esim. viallinen tuote maksamalla palautus asiakkaan tilille, säilytetään tilinumeroita kirjanpidossa lain vaatiman ajan. Kirjanpitoaineisto on kirjanpitäjän tiloissa tai reksiterinpitäjän tiloissa lukkojen takana ja niihin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.

1.10. REKISTERÖIDYN KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterin pitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröity ei voi pyytää rekisterin pitäjää poistamaan tilausten käsittelyyn tai kirjanpitoon liittyviä tietoja, mitkä on laissa määrätty säilytettäväksi kirjanpitolain mukaan.

1.11. REKISTERÖIDYN TARKASTUS-OIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26-28§:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen info@kenkaliike.fi tai postitse osoitteeseen Satamakatu 10-12, 74100 Iisalmi. Pyynnön voi tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän tiloissa osoitteessa Lammenkaari 4, 74130 Iisalmi. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Lisäpyynnöistä veloitamme 25€ kerralta. Reksiteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinoinnissa. Kieltopyyntö tulee lähettää osoitteeseen info@kenkaliike.fi

1.12. TIEDON KORJAAMINEN

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi osoitteeseen info@kenkaliike.fi